Download

Webhry

XBlaster

Vžžuuuuuum! Křřřřaaaaaaach! Prásk! Booooom! Na jedné straně arény leží jakýsi blíže nespecifikovaný kus plechu, který po prozkoumání připomíná robota. Na druhé straně místnosti se raduje druhý ze dvou soků – dnes byl prostě lepší. Budete na jeho místě příště stát vy?

Odkaz: http://www.xblaster.com/
Žádné komentáře